บจก. ไทย เอ การพิมพ์
โทร 081-711-2522
  • th

บิลเล่ม


บิลเล่ม

รับทำบิลเล่ม

บิลเล่ม พิมพ์ 1 สี ปรุฉีก (มีกระดาษติดเล่ม) รันเบอร์ (สีแดง) เล่มที่+เลขที่+สำเนา กระดาษ 3 ใบ/ชุด

สอบถาม
รับทำบิลเล่ม ขนาด 5.7 x 8.25 นิ้ว

พิมพ์ 1 สี, ปรุฉีก, มีตีเบอร์, กระดาษเคมี 4 ใบ/ชุด, (50 ชุด/เล่ม) ขนาด 5.7 x 8.25 นิ้ว

สอบถาม