บจก. ไทย เอ การพิมพ์
โทร 081-711-2522
  • th

บริการของเรา


บริการของเรา

รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 3.5 x 3.5 x 9 ซม.

ตัด พิมพ์ เคลือบ UV ปั๊ม ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 3.5 x 3.5 x สูง 9 ซม.

สอบถาม
รับทำแผ่นพับ กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม

พิมพ์ 4 สี 2 หน้า พับ 3 ตอน กระดาษอาร์ตมัน 160 แกรม ขนาด A4

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 3.5 x 5 x 12 ซม.

ตัด, พิมพ์, ปั๊มเคทอง, เคลือบ UV, กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ขนาด 3.5 x 5 x สูง 12 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 11 x 14 x 3 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 350 แกรม ขนาด 11 x 14 x สูง 3 ซม.

สอบถาม
รับทำสติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน ขนาด 2.5 x 3.5 นิ้ว

ปริ๊นท์ ไดคัท สติ๊กเกอร์กระดาษขาวมัน ขนาด 2.5 x 3.5 นิ้ว

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 18.3 x 9.5 x 1.4 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 18.3 x 9.5 x สูง 1.4 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 16.3 x 18 x 5 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่องเซต พร้อมไส้ใน กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ขนาด 16.3 x 18 x สูง 5 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2.3 x 6.3 x 8.3 ซม.

ตัด, พิมพ์, ปั๊มเคทอง 1 จุด, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขนาด 2.3 x 6.3 x สูง 8.3 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2.3 x 5.6 x 8.3 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 350 แกรม ขนาด 2.3 x 5.6 x สูง 8.3 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2.8 x 6.1 x 6.1 ซม.

ตัด, ปริ๊นท์, ขัดเงา, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขนาด 2.8 x 6.1 x สูง 6.1 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 6.5 x 6.5 x 6 ซม.

ตัด, ปริ๊นท์, ขัดเงา, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขนาด 6.5 x 6.5 x สูง 6 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 3.4 x 3.4 x 9.6 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 3.4 x 3.4 x สูง 9.6 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2.4 x 8 x 6.5 ซม.

ตัด, ปริ๊นท์, ขัดเงา, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขนาด 2.4 x 8 x สูง 6.5 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2 x 5.5 x 7.8 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 2 x 5.5 x สูง 7.8 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 6.5 x 6.5 x 5 ซม.

ตัด, พิมพ์, ปั๊มเคเงิน, เคลือบ UV, ปั๊มนูน, ปั๊มขาด, ติดกล่อง กระดาษอาร์ตการ์ด 300 แกรม ขนาด 6.5 x 6.5 x สูง 5 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 2 x 5 x 7.5 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 2 x 5 x สูง 7.5 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 12.6 x 12.6 x 4.4 ซม.

ตัด, พิมพ์, ขัดเงา, ปั๊ม, ติดมือ กล่องกระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 4.3 x 4.3 x 2.7 ซม.

ตัด, พิมพ์, ขัดเงา, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 4.3 x 4.3 x สูง 2.7 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 3.4 x 8.5 x 3.4 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 3.4 x 8.5 x สูง 3.4 ซม.

สอบถาม
รับทำกล่องบรรจุภัณฑ์ ขนาด 5.8 x 8.6 x 3.1 ซม.

ตัด, พิมพ์, เคลือบ UV, ปั๊ม, ติดกล่อง กระดาษการ์ดอาร์ต 300 แกรม ขนาด 5.8 x 8.6 x สูง 3.1 ซม.

สอบถาม